บริการของเรา

ทันตกรรมทั่วไป

 • ตรวจสุขภาพฟัน, ขูดหินปูน และขัดฟัน
 • ข้อปฏิบัติหลังการถอนฟัน
 • การทำความสะอาดฟัน (ต้นตำรับ ของ Air-Flow จากสวิตเซอร์แลนด์)
 • อุดฟันอมัลกัม อุดฟัน โดยวัสดุสีเหมือนฟัน
 • อุดคอฟัน เกลารากฟัน
 • เคลือบหลุมร่องฟัน
 • ปักเดือยเหล็ก

ทันตกรรมรักษารากฟัน

 • การรักษารากฟัน

ศัลยกรรมช่องปาก

 • ผ่าฟันคุด, ถอนฟันคุด

ทันตกรรมประดิษฐ์

 • ครอบฟัน
 • ฟันปลอมชนิดติดแน่น แบบสะพานฟัน
 • ฟันปลอมทั้งปากแบบถอดได้

ปริทันตวิทยา

 • เกลารากฟัน

ทันตกรรมตกแต่งและเสริมความงาม

 • การฟอกสีฟัน
 • คำแนะนำในการฟอกสีฟัน
 • การเคลือบฟันเทียม

 

ทันตกรรมจัดฟัน

 • จัดฟัน ชนิดติดแน่น
 • จัดฟัน ชนิดถอดได้
 • จัดฟัน ชนิดใส ไม่เห็นเครื่องมือจัดฟัน
 • รีเทนเนอร์สำหรับคนไข้จัดฟัน ตกแต่งเหงือก

ทันตกรรมสำหรับเด็ก

 • ถอนฟันเด็ก
 • เคลือบฟลูออไรด์

ทันตกรรมรากเทียม

 • รากฟันเทียมคืออะไร